Grant Amddifadedd Disgyblion

Grant Amddifadedd Disgyblion

 

Mae’r ysgol yn defnyddio Grant Amddifadedd (£12,700) i gyflogi staff dysgu ychwanegol er mwyn cefnogi gwaith Llythrennedd a Rhifedd disgyblion penodol a grwpiau maethu.

Ein nod yw sicrhau fod pob unigolyn yn cael budd llawn o gwricwlwm a phrofiadau cymdeithasol yr ysgol. Mae’r ysgol yn cyfrannu’n ariannol er mwyn sicrhau fod unigolion penodol yn cael cyfle i fynychu ymweliadau addysgol megis gwersyll Condover a Gwersi Offerynnol.