Governors

Members of the Governing Body

Enw / Name Categori (e.e. ALl / Cymunedol / Rhiant) Category (e.g. LA / Community / Parent) Cyfrifoldeb / Responsibility Dyddiad Gorffen / Expiry Date
Dr Gareth Hoskins Cymuned / Community  

 

18/02/2021
Cllr Rhodri Davies ALl / LA Hyfforddiant/Sefydlu, E-Ddiogelwch a Anghenion Dysgu Ychwanegol

Training/Induction, E-Safety and

Additional Learning Needs

09/05/2021

 

Miss Catryn Lawrence Pennaeth / Headteacher
Vacancy Rhiant / Parent Amddiffyn Plant ac Ysgolion Arweiniol Creadigol

Child Protection and Lead Creative Schools

 

Miss Elen Howells Rhiant / Parent Cytundeb Llwyth Gwaith, ADCDF a Llythrennedd, Siartr Iaith

Workload Agreement, ESDGC and Literacy, Welsh Language Charter

03/11/2019
Vacancy Rhiant / Parent Chwythu’r Chwiban a Rhifedd

Whistleblowing and Numeracy

Cllr RichardEdwards Cymuned / Community Iechyd a Diogelwch a TGCH

Health and Safety and ICT

28/11/2019
Dr Ieuan Joyce Cymuned / Community Presenoldeb, Gwyddoniaeth ac E-Ddiogelwch

Attendance, Science and E-Safety

01/03/2018
Mrs Delyth Jones Athro / Teacher 05/07/2020
Mr Aled Lewis ALl / LA Rhianta Corfforaethol ac Addysg Grefyddol

Corporate Parenting and Religious Education

03/11/2019