Amserlen Wythnosol

Islaw gwelir amserlen o weithgareddau’r wythnos i’ch helpu chi i gofio pob dim sydd angen arnoch.

Dydd Pethau i’w Cofio
Llun Gwersi Pres a Gwersi Telyn
Mawrth  
Mercher  
Iau Nofio/Addysg Gorfforol am yn ail wythnos
Gwener Addysg Gorfforol a Gwersi Ffidl