Hafan

Croeso i Ysgol Penllwyn!!

 

Croeso cynnes i chwi i Ysgol Penllwyn. Dyma ysgol wir gymunedol a leolir ym mhentref gwledig Capel Bangor, ac mae’n gwasanaethu plant a theuluoedd y pentref ei hun ac ardal ehangach cylch Melindwr. Boed trwy gymryd rhan yn Sioe Capel Bangor, cyfrannu i’r Tincer neu cefnogi busnesau a grwpiau cymunedol, ymfalchïwn yn y cyfleoedd y mae ein milltir sgwâr yn eu cynnig inni fagu parch a chariad at fro eu mebyd ymysg ein disgyblion.

Trwy gydweithio’n agos ag Ysgol Penrhyncoch, o dan arweiniad yr un Pennaeth, mae tîm brwd ac ymroddgar o staff, rhieni a llywodraethwyr yn gweithio’n galed i sicrhau profiadau dysgu cyfoethog ac awch i lwyddo ymysg ein disgyblion.

Ein nod yw datblygu’r plentyn cyfan a chreu awyrgylch ddiogel, hapus a Chymreig er mwyn sicrhau ein bod yn magu dinasyddion i Gymru’r dyfodol sydd yn falch o’u treftadaeth.

Porrwch ein gwefan am wybodaeth bellach, neu cysylltwch i wneud apwyntiad am ymweliad er mwyn i chwi brofi awyrgylch a naws deuluol yr ysgol hon.

Catryn Lawrence

Pennaeth